Header Ads

ໂຄງການລີອອດ ແລະ ທີມງານແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ & ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກດິນເຈື່ອນ ທີ່ເມືອງນານ

ທ້າວບຸນໜຽວ ຕ່າງໜ້າໂຄງການລີອອດ ມອບເຄື່ອງນອນ, ເຄື່ອງເຮືອນຄົວ ແລະ ອາຫານແຫ້ງແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ພາຍຫຼັງຜົນກະທົບຂອງເຫດການດິນເຈື່ອນທີ່ເມືອງນານ ແຂວງຫຼວງພະບາງໃນວັນທີ 8 ກັນຍາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ອັນເຮັດໃຫ້ ມີຄົນເສຍຊີວິດ, ເຮືອນຊານຖືກພັດໄຫຼ ແລະ ເປເພ, ເນື້ອທີການທຳການຜະລິດເສຍຫາຍ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົວເຮືອນແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ຈາກການສູນເສຍດັ່ງກ່າວ ຫຼາຍພາກສ່ວນແມ່ນໄດ້ໄປໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ໂດຍມີການນຳພາຂອງພາກລັດຖະບານ ໃນການເຄື່ອຍຍ້າຍຕົ້ນໄມ້ ແລະຫີນ ອອກຈາກລຳນ້ຳນານ ແລະ ການຊ່ວຍຄອບຄົວທີ່ຖືກນ້ຳພັດໜີ. ທາງໂຄງການລີອອດ ໂດຍການນຳພາຂອງ ທ່ານ Peter Banwell  ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອ ໂດຍຮ່ວມມືກັບທີມງານແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ສົງເສີມການສຶກສາ ທີ່ເປັນກຸ່ມ ສິດເກົ່າ ມສ ສັນຕິພາບ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແມ່ນໄດ້ເຮັດໄປທັງໝົດແລ້ວ ສາມຄັ້ງ:

ຄັ້ງທີ 1 ແມ່ນວັນທີ  11 ກັນຍາ 2015  ໂດຍແມ່ນທາງທີມງານ ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ຂອງສິດເກົ່າ ມສ ສັນຕິພາບ. ໄດ້ນຳເອົາອາຫານ, ນ້ຳດຶ່ມ ແລະ ເງິນຈຳນວນໜື່ງ ມອບໃຫ້ກັບ3 ຄອບຄົວ ທີ່ມີຄົນເສຍຊີວິດ.

ທ່ານເຈົ້າເມືອງ ແລະ ທີມງານສິດເກົາ ມສ ສັນຕິພາບ ມອບການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ


ຄັ້ງທີ 2 ແມ່ນວັນທີ 20 ກັນຍາ 2015 ໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງທີ່ລະດົມໄດ້ ແລະ ອາຫານການກິນໄປໃຫ້ອີກຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

ວັນທີ 20 ກັນຍາ 2015

ຄັ້ງທີ່ສາມແມ່ນ ວັນທີ 2 ພະຈິກ 2015 ໄດ້ມອບອີກ ແກ່ 43 ຄອບຄົວ ປະກອບມີ ເຄື່ອງນອນ, ເຄື່ອງໃຊ້ເຮືອນຄົວ, ເຂົາສານ ແລະ ອາຫານແຫ້ງ ຕົກເປັນມູນຄ່າກວ່າ 21 ລ້ານກີບ.

ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ມາຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອ.

ປະຈຸບັນ, ທາງເມືອງແມ່ນກຳລັງຄົ້ນຄວ້າຊ່ວຍເຫຼືອ 9 ຄອບຄົວທີ່ຕ້ອງໄດ້ຊອກດິນບ່ອນຢູ່ໃໝ່. ຖ້າຫາກນໄດ້ສະຖານທີ່ ແລະ ມີການກໍ່ສ້າງ,​ ທາງໂຄງການລີອອດ ກໍ່ມີແຜນທີ່ຈະຊ່ວຍອຸປະກອນການປຸກສ້າງ ຕື່ມອີກ.

ໂຄງການລີອອດ ແມ່ນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການສຶກສາ ຈາກປະເທດອັງກິດ ທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແຕ່ປີ 2006 ແລະ ໄດ້ດຳເນີນການຊ່ວຍເຫຼືອ ນັກຮຽນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນ ວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລ. ປະຈຸບັນ ໂຄງການລີອອດ ຍັງເປີດສູນພາສາອັງກິດໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນ ທີ່ບໍ່ມີທຶນຮອນ ແຕ່ຕັ້ງໃຈຢາກຮຽນພາສາໄດ້ເຂົ້າມາຮ່ຳຮຽນ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ສູນພາສາອັງກິດ ແມ່ນດຳເນີນມາໄດ້ 4 ປີແລ້ວ ແຕ່ລະປີ ກໍ່ມີຄົນຈົບການຮຽນ ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນໃນແຕ່ລະປີ. ນອກຈາກນີ້, ທາງສູນລີອອດ ຍັງໄດ້ເປີດຫ້ອງສອນ ຄອມພີວເຕີ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມໃນສົກຮຽນປີ 2015-16 ນີ້, ເຊິ່ງຄອມພິວເຕີ ແມ່ນໄດ້ຮັບການບໍລິຈາກ ເຄື່ອງ ຊີພິຢູ ຈາກທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ສປປລາວ ແລະ ທາງລີອອດ ໄດ້ປະກອບທຶນ ຊື້ຈໍ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆ. ຄາດວ່າ ສູນນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນ ຂອງສູນລີອອດ ແລະ ຜູ້ສົນໃຈ ໄດ້ສາມາດຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ທ່ານ Peter Banwell ປະທານກອງທຶນລີອອດ ຖ່າຍຮູບຢູ່ຫ້ອງຄອມພິວເຕີຄລີບເຕັ່ມໆ! ເຫດການນ້ຳຖ້ວມນ້ຳນອງ ທີ່ເມືອງນານ.
ຄລີບເຕັມໆ! ເຫດການນ້ຳຖ້ວມນ້ຳນອງ ທີ່ເມືອງນານ.++++++++++++++++++++++ສະເທືອນໃຈ ກັບເຫດການດິນເຈືອນ ຖະຫຼົ່ມທີ່ເຂດ ເມືອງນານ, ແຂວງຫຼວງພະບາງເວລາປະມານ 14:00-15:35 ວັນທີ 8 ກັນຍາ 2015ເບິ່ງຄລີບນີ້ແລ້ວ ທ່ານຈະເຫັນວ່າ ມັນຮ້າຍແຮງແທ້ໆ! ກະແສນ້ຳທີ່ໄຫຼແຮງ ພ້ອມກັບຕົມ ແລະ ຕົ້ນໄມ້. ຊາວບ້ານບອກວ່າ ກ່ອນເກີດເຫດ ເວລາປະມານ 14:00 ກວ່າໆ ແມ່ນທ້ອງຟ້າສົດໃສດີ ບໍ່ມີຝົນຕົກ. ຈາກນັ້ນ ໄດ້ຍິນສຽງຄືກັບ ລະເບີດແຕກ ມາແຕ່ເຂດ ນ້ຳຕົກຕາດ ຫ່ຽນ, ອີກບໍ່ດົນກໍ່ມີກະແສນ້ຳໄຫຼ່ທັງມາຢ່າງຮຸ່ນແຮງ, ຈົນເກີດສະພາບຢ່າງທີ່ເຫັນ. ມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ທ່ານໜື່ງທີ່ເດີນທາງ ໄປເບິ່ງຕາດຫ່ຽນ ໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ 2015, ໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ: ຕົນເອງໄດ້ເດີນທາງຈາກໄຊຍະມາຫຼວງພະບາງ, ໄດ້ພາຄອບຄົວ ຈອດເພື່ອທ່ຽວຕາດຫ່ຽນ. ແຕ່ກໍ່ໜ້າແປກໃຈ ເພາະຕາດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນແຫ້ງແລ້ງ ແທ້ ທັງໆ ທີ່ເປັນໜ້າຝົນ. ເຊິ່ງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວແມ່ນໂຊກດີທີ່ສຸດ ທີ່ເຫດການ ບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນມື້ວານນີ້.ສຳລັບຜົນເສຍຫາຍ ແມ່ນກຳລັງຕິດຕາມກັບທາງເມືອງນານ ແລວ ຈະແຈ້ງໃຫ້ຮັບຮູ້ຕໍ່ໄປ. ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍໜັກກວ່າໝູ່ແມ່ນບ້ານນາຝາຍ, ເມືອງນານ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ.ຄລີບຈາກ: ວົງເດືອນ ຄູນສະຫວັດ | www.pakaad.comລາຍງານໂດຍ ທີມງານປະກາດ ---> www.facebook.com/pakaad+++++++++++++++++++++#ເມືອງນານ #ນ້ຳຖ້ວມເມືອງນານ
Posted by ປະກາດ Pakaad on Tuesday, September 8, 2015

No comments

Powered by Blogger.