Header Ads

ຊ່ວຍທ້າວ ເຈີດ (ສາຄອນ ເພຍເທບ) ແດ່!


ຊ່ວຍທ້າວ ເຈີດ (ສາຄອນ ເພຍເທບ) ແດ່!

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແນ່ ຜູ້ກ່ຽວແມ່ນເປັນອຳມະພາດທາງກຳມະພັນ ຕອນນີ້ຜູ້ກ່ຽວແມ່ນໄປໃສມາໃສບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວແມ່ນຊື່ ເຈີດ (ສາຄອນ ເພຍເທບ) ອາໃສຢູ່ບ້ານເກີນ (ບ້ານ ບໍ່) ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ປະຈຸບັນແມ່ນອາໃສຢູ່ກັບນ້ອງຊາຍ ສ່ວນຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ນຢູ່ກັບແມ່ ນ້າ 2-3ມື້ຈັ່ງມາເບີ່ງ ສ່ວນວ່າຜູ້ເປັນແມ່ ເສຍຊີວິດແລ້ວ( ເປັນອຳມະພາດເສຍຊີວິດ)  

ສະຖານະຄອບຄົວແມ່ນບໍ່ມີ ບາງຄັ້ງກໍ່ໄດ້ຢູ່ບ້ານຕາມລຳພັງ  ບາງຄັ້ງຄາວໄທບ້ານກໍ່ເອົາອາຫານມາໃຫ້ພໍຊ່ວຍກັນໄປ. 

ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອມາເຖີງຜູ້ທີ່ມີຈິດໃຈເອື້ອເຟື້ອ ເພື່ອແຜ່ ທີ່ຢາກຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ກໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ ມາທີ່ເບີ ນາຍບ້ານ: ບ້ານບໍ່ 020 56533111 ຫຼື ເບີ 020 98646475

ຫຼື ທ່ານສາມາດບໍລິຈາກຊ່ວຍເຂົ້າບັນຊີຂອງ ທ້າວເຈີດ ແມ່ນ
ເລກບັນຊີ: ທ້າວ ສາຄອນ ເພຍເທບ
ຊື່ບັນຊີ: 012120001160969001
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
----------------------------------
#ຊ່ວຍທ້າວເຈີດ

No comments

Powered by Blogger.