Header Ads

ຕາມຫາພໍ່ແມ່ຕາມຫາພໍ່ແມ່ ມີລາງວັນ ໃຫ້ 40 ລ້ານກີບ ໃນຊ່ວງປີ 1970, ມີຜູ້ຍິງມົ້ງໄດ້ຮັບເອົາເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍມາລ້ຽງ ຢູ່ວຽງຈັນ (ຮູບເດັກນ້ອຍດັ່ງໃນປະກາດ). ປະຈຸບັນ, ເດັກຊາຍຄົນນີ້ແມ່ນ ຕາມຫາ ພໍ່ແມ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດຂອງລາວ. ຫາກທ່ານໃດຮູ້ເບາະແສ ພໍ່ແມ່ຂອງເດັກຊາຍຄົນນີ້ ຊ່ວຍຕິດຕໍ່ມາທີ່
ອີເມວ: vientianeboy@yahoo.com

ຫາກຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຊ່ວຍໃຫ້ລາວສາມາດ ພົບກັບພໍ່ແມ່ຂອງລາວ, ຈະມອບລາງວັນໃຫ້ 40 ລ້ານກີບ.

$5,000 REWARD*
Hmong woman (Lao sung) adopted this child in Vientiane (his photos as attached), LAOS sometime during the early 1970s. He is looking to reunite with his birth family. Please email or call if you have actual information or knowledge about his family’s whereabouts or where they are living.

*A $5,000 reward is being offered for information leading to the reunion with his family. Please email information: vientianeboy@yahoo.com or message on Facebook : Vientiane boy

ປະກາດໂດຍ: Vientiane Boy Yoang


2 comments:

  1. ອິງຕາມການປະກາດຫາພໍ່ແມ່ນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຂໍໃຫ້ທາງກອງຂ່າວ ຫຼືທ່ານຜູ້ທີ່ເອົາມາລົງໂປດກັບຄືນເອົາໄປກວດກາຄືນໃຫ່ມ ຈາກທີ່ໄດ້ອ່ານ ຮູ້ສຶກວ່າຍັງຂາດບາງສຶ່ງບາງຢ່າງ ເຊັ່ນເດັກຢູ່ນຳໃຜ ຫລັງຈາກນັ້ນແມ່ມົ້ງນັ້ນຈາກໄປ ເຄີຍຢູ່ບ້ານໃດຕອນນີ້ແດ່ຢູ່ໃສ່ ເດັກແລະຜູ້ລ້ຽງດູຕໍ່ຈາກແມ່ມົ້ງຊື່ຫຍັງເປັນຕົ້ນ ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງເປີດໃຈກ້ວາງຖ້າຕົນເອງຢາກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອເດີ້ ເລຶ່ອງເງີນມັນບໍ່ໄດ້ເປັນບັນຫາ ແຕ່ຂໍ້ມູນແມ່ນທີ່ສຳຄັນ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. ເຫັ​ນ​ດີ​ນຳ Unknown November 20. 2015

      Delete

Powered by Blogger.