[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ປະກາດໝາຍເສຍ: ຊື່ໝາ ຊູໂມ້- ຊື່ໝາ ຊູໂມ້ -ເພດ:ຜູ້ - ອາຍຸ:1ປີ - ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ ເມືອງ ໄກສອນ ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ -ຮູບຮ່າງຂອງຫມາແມ່ນ ເຕ້ຍໆ - ໝາເສຍຢູ່ຕະຫລາດສະຫວັນໄຊ - ເສຍແຕ່ມືວັນທີ4 /11/ 2015 - ເບີໂທຕິດຕໍ່ຖ້າພົບເຫັນ 02076308444

ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

No comments:

Post a Comment

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1