Header Ads

ລົດຈັກເສຍ:​ ກຳແພງນະຄອນ ຍບ 8531 ລົດເວລ 100 ສີຟ້າດຳປະກາດລົດຈັກເສຍ: ກຳແພງນະຄອນ ຍບ 8531 ລົດເວລ 100 ສີຟ້າດຳ

ນ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍແດ່ ເນື່ອງຈາກໃນຕອນແລງມື້ນີ້ ທີ່20/11/2015 ໄດ້ມີໂຈນໃຈບາບໄດ້ມາລັກເອົາລົດຫມູ່ຂ້າພະເຈົ້າທີ່ບ້ານຫນອງບອນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນວຈ ລົດສີຟ້າດຳ ທະບຽນ 8531 ລົບກວນທຸກທ່ານຊ່ວຍປະຊາສຳພັນໃຫ້ນ້ອງແດ່

ທ່ານໃດທີ່ ຈັບລົດມາໄດ້ ຈະສົມມະນາຄຸນ ຕາມທີ່ຮຽກຮ້ອງ ຂໍຂອບໃຈ
ໂທ: 02096364413, 0305355055 ເບີໂທເຈົ້າຂອງລົດ ແລະ ລາວຊື່ວ່າ ລີ

No comments

Powered by Blogger.