Header Ads

ລົດຈັກເສຍ ທະບຽນ ກຳແພງນະຄອນ ທກ 6868


ປະກາດ ລົດຈັກເສຍ ທະບຽນ ກຳແພງນະຄອນ ທກ 6868
ປະກາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອກັບທຸກຄົນເດີ້
ໃນວັນທີ່ 19 ເດືອນ11ປີ2015
ໃນເວລາກາງຄື່ນລົດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກລັກ
ລົກຈັກຍີ່ຫໍ້ ຄິກໄອ125 ໝາຍເລກທະບຽນ ກຳແພງນະຄອນ ທກ6868 ສີຂາວ ບໍ່ມີແວ່ນຫນ້າ

ທ່ານໃດທີ່ພົບເຫັນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແຈ້ງພວກຂ້າພະເຈົ້າແນ່ເດີ້
ເບີໂທ 02055615677 .02056223425
ປະກາດໂດຍ: Soymani Bouaphakeo

No comments

Powered by Blogger.