[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ແຈ້ງການ: ສ້ອມແປງທາງເລກທີ່ 11 ~ ແຕ່ ຫນອງດາ ເມືອງສີໂຄດ ຫາ ນາສາ ເມືອງສັງທອງ ເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 4-20 /11/2015ແຈ້ງການ: ສ້ອມແປງທາງເລກທີ່ 11 ~ ແຕ່ ຫນອງດາ ເມືອງສີໂຄດ ຫາ ນາສາ ເມືອງສັງທອງ

ເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 4-20 /11/2015

ທ່ານໃດຈະເດີນທາງຜ່ານເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວໃຫ້ລະມັດລະວັງ, ໃຫ້ຂີ່ລົດຊ້າໆ ຕາມກໍານົດ ເພາະຢ້ານເກີດອຸບັດຕິເຫດ.

ຂອບໃຈ


ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

No comments:

Post a Comment

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1