[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ມາແລ້ວ ທຶນການສຶກສາ ຂອງລັດຖະບານສິງກະໂປ DR GOH KENG SWEE SCHOLARSHIP 2016


ມາແລ້ວ ທຶນການສຶກສາ ຂອງລັດຖະບານສິງກະໂປ DR GOH KENG SWEE SCHOLARSHIP 2016 ເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນລາວ ທຶນດັ່ງກ່າວແມ່ນທຶນໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ 4 ປີ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ 
1 National University Of Singapore.
2 Nanyang Technological University, 
3 Singapore Management University.

ຫາກທ່ານໃດມີຄວາມສົນໃຈໃນທຶນດັ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດສະມັກໄດ້ທີ
http://www.abs.org.sg/dr-goh-keng-swee-scholarship.php

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສາມາດເບີ່ງໄດ້ທີ່ Websitehttp://www.abs.org.sg/dr-goh-keng-swee-scholarship.php 

ຂໍຂອບໃຈ

ທີ່ມາ: Microtec Education centre

ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

2 comments

  1. ຢາກໄປຮຽນຕໍ່ທີ່ປະເທດສິງກາໂປປະລິນຍາຕີມີແນ່ບໍ

    ReplyDelete
  2. ຢາກໄປຮຽນຕໍ່ທີ່ປະເທດສິງກາໂປປະລິນຍາຕີມີແນ່ບໍ

    ReplyDelete

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1