Header Ads

ສຸດຍອດ! ນົມມະຫາປາໄລ


ໃນລາຍການ Got Talent, ບັນດາກຳມະການ ແລະ ຜູ້ຊົມ ຕ້ອງຕະລຶງ ກັບຄວາມສາມາດ ຂອງສາວໃຫຍ່ ໃຈເດັດ, ວາດລີລາ ຄາລາເຕ ທີຕ້ອງຕະລຶງ ແລະ ເປັນທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ເປັນຄາລາເຕ ບໍ່ໃຊ້ມື ແຕ່ໃຊ້ນົມແທນ. ມາຊົມນຳກັນວ່າໂຫດຊຳໃດ!

No comments

Powered by Blogger.