Header Ads

ພິທີບຳເພັນກຸສົນ ພຣະອາຈານໃຫຍ່ ມະຫາທອງຄຳ ວິຈິຕຕະທັມໂມ


ເຊີນຮ່ວມທຳບຸນເປັນເຈົ້າພາບ ສູດອະພິທັມ 7 ວັນ 7 ຄືນ. ຫຼື ຕາມເວລາທີ່ເໝາະສົມ (ເບື້ອງຕົ້ນ ເລີ່ມວັນທີ 5 ຫາ 11 ເດືອນ10 ປີ 2015 ນີ້ ຈາກນັ້ນປະກອບພິທີເຮັດບຸນທຸກໆວັນເສົາ-ອາທິດ) ເພື່ອນ້ອມຖວາຍບູຊາແດ່ ພຣະອຈ.ມະຫາທອງຄໍາ ວິຈິຕຕະທັມໂມ, ລວມສິຣິອາຍຸ 83 ປີ, 62 ພັນສາ. ທີ່ວັດອູບມູງຄາຣາມ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
#ຕັ້ງສົບໄວ້ 62 ວັນ, ແຕ່ວັນທີ 05/10/2015 - 05/12/2015.No comments

Powered by Blogger.