Header Ads

ປະກາດຂ່າວດີ: ປິ່ນປົວປາກແຫ່ວງແລະເພດານໂວ່​ ຟຣີ!ປະກາດແຈ້ງຂ່າວດີ

ເຖີງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ຢູ່ໃກ້ແລະໄກຊາບທົ່ວເຖີງກັນວ່າໂຮງໝໍເຊດຖາທິຣາດແລະມຸລະນິທິຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຄົນເຈັບປາກແຫ່ວງແລະເພດານໂວ່ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລີວກີວ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນຈະໄດ້ມາທຳການປີ່ນປົວຜ່າຕັດປາດແປງປາກແຫ່ວງແລະເພດານໂວ່ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວຢູ່ໂຮງໝໍເຊດຖາທິຣາດໃນວັນທີ່ 18-24/12/2015.

ສະເພາະຄົນເຈັບທີ່ມາຈາກຕ່າງແຂວງພວກເຮົາຈະມີຄ່າເດີນທາງໃຫ້ ຈຳນວນໜຶ່ງ.

ດັ່ງນັ້ນພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຖ້າຫາກມີລູກຫຼານທີ່ເປັນປາກແຫ່ວງແລະເພດານໂວ່ໃຫ້ມາລົງທະບຽນໄດ້ທີ່ໂຮງໝໍເສດຖາທິຣາດ, ພະແນກແຂ້ວຄາງໜ້າໃນໂມງລັດຖະການ ຫຼື ຕິດຕໍ່ໄດ້ໂດຍກົງທີ່ເບີ: 02022248224, 02055409330, 0305166611

www.pakaad.com

No comments

Powered by Blogger.