Header Ads

ຍິງສາວຊາວເກາະສູ້ຊົນຈົນຮຽນຈົບ ວິຊາວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ


ນີ້ເປັນເລື່ອງລາວ ທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມຂອງນາງ Riza ທີ່ອາໄສຢູ່ເກາະ ທີ່ຟີລິບປິນ, ເຊິ່ງມີອາຊີບພຽງແຕ່ການເກັບຫອຍທະເລຂາຍ. ລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ internet.org ແລະ ສູ້ຊົນຈົນສາມາດຈົບການສຶກສາ ໃນສາຍ ວິທະຍາສາດຄອມພິມເຕີ.

ການຮຽນຂອງນາງແມ່ບໍ່ງ່າຍຢ່າງທີ່ຄິດ, ແລະ ບາງຄັ້ງລາວຕ້ອງໄດ້ຂາດຮຽນ ຍ້ອນພາຍຸພັດເຂົ້າໝູ່ເກາະທີ່ລາວອາໄສຢູ່. ແຕ່ສິ່ງທີ່ລາວສາມາດສືບຕໍ່ການຮຽນໂດຍນຳໃຊ້ມືຖື ແລະ ຜ່ານການສົນທະນາຜ່ານ facebook ກັບໝູ່ຮ່ວມຫ້ອງຂອງລາວ.

Mark Zuckerberg ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ CEO ຂອງ Facebook ກ່າວວ່າ, ການໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ທາງອິນເຕີເນັດ ຄືການມີໂອກາດ. ເປົ້າໝາຍຂອງເຟສບຸກ ຄືຈະໃຫ້ທຸກຄົນທົ່ວໂລກ ສາມາດເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ ເພື່ອວ່າ ທຸກຄົນຈະໄດ້ມີໂອກາດ ຄືກັບ Riza.

ມາເບິ່ງຄລີບຂອງ Riza ນຳກັນເລີຍ....This is an amazing story about Riza -- a young woman on a small island where the only job for women was collecting seashells, yet she used Internet.org to earn a degree in computer science.Being connected means having opportunity. We're going to connect the whole world so one day everyone can achieve their full human potential -- just like Riza.
Posted by Mark Zuckerberg on Monday, October 12, 2015

No comments

Powered by Blogger.