Header Ads

ຍາທ່ານໃຫຍ່ ດຣ. ມະຫາຜ່ອງ ສະມາເລີກ ສະແດງທັມມະປາຖະກະຖາ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດກັມມະຖານ


ທັມມະປາຖະກະຖາ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດກັມມະຖານ ໂດຍ ຍາທ່ານໃຫຍ່ ດຣ. ມະຫາຜ່ອງ ສະມາເລີກ,​ປະທານສູນກາງອົງການພຸດທະສາສະໜາສຳ­ພັນລາວ, ເຈົ້າອາວາດວັດອົງຕື້ ເນື່ອງໃນງານຝຶກອົບຮົມວິປັດສະນາກັມມະຖານ ຂອງນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ ຈາກວິທະຍາໄລສົງອົງຕື້

 

No comments

Powered by Blogger.