[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ປະກາດຊອກລົດຮຸ່ນໄດ ຖືກລັກ ທະບຽນ ກຄ 4503 ນະຄອນຫລວງ

ປະກາດຊອກລົດຮຸ່ນໄດ ຖືກລັກ

ຂໍຝາກເເອດມີນແດ່, ໃນຕອນເຊົ້າ. ຂອງວັນທິ່ 18-10-2015 ໄດ້ມີໂຈນລັກລົດຮຸນໄດ ສີຂຽວຫມາກຄໍ້ ທະບຽນ ກຄ 4503 ນະຄອນຫລວງ, ທີ່ບ້ານຈອມເພັດເຫນືອ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທ່ານໃດພົບເຫັນລົດດັ່ງກ່າວ ກະລຸນາແຈ້ງ 02098222596
ຈະສົມມະນາຄຸນຜູ້ແຈ້ງເບາະແສ ຖ້າໄດ້ລົດຄືນ


ປະກາດໂດຍ: Sy Saiyavong
-----------------------------------
‪#‎ລົດເສຍ‬

ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

No comments:

Post a Comment

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1