Header Ads

ປະເທດລາວ‬ ຢູ່ໃນອັນດັບທີ 41 ທີ່ເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມສະຫງົບສຸກ.‪#‎ປະເທດລາວ‬ ຢູ່ໃນອັນດັບທີ 41 ທີ່ເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມສະຫງົບສຸກ.
ອັນດັບຕົ້ນໆ ແມ່ນມີດັ່ງນີ້
1. ປະເທດ ໄອແລນ
2. ປະເທດ ເດັນມາກ
3. ປະເທດ ອົດເຕຣຍ
4. ປະເທດ ນິວຊີແລນ ແລະ
5. ປະເທດ ສະວິດເຊີແລນ
ໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ ກໍ່ມີປະເທດ
24. ປະເທດ ສິງກະໂປ
28. ປະເທດ ມາເລເຊຍ
41. ປະເທດ ລາວ
46. ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ
ປະເທດລາວເປັນປະເທດນ້ອຍ ແຕ່ມີເຖິງ 68 ຊົນເຜົ່າ (ປະຈຸບັນລວມເປັນ 49 ຊົນເຜົ່າ) ທີ່ດຳລົງຊີວິດຮ່ວມກັນ ຢ່າງສະຫງົບສຸກ ແລະ ຖືວ່າເປັນປະເທດ ທີ່ສາມາດ ສ້າງຄວາມຮັກ, ຄວາມສາມັກຄີ ແກ່ທຸກຊົນເຜົ່າໄດ້ຢ່າງລົງຕົວ.
ຂໍ້ມູນຈາກ: Geoworld Magazine
Cr: PathedLao Lao
+++++++++++++++++++++

No comments

Powered by Blogger.