[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ສຳມະນາກ່ຽວກັບ ການໄປຮຽນຕໍ່ທີ່ ຢູ່ຣົບ 30/10/2105 ທີ່ ມຊ


ສຳມະນາກ່ຽວກັບ ການໄປຮຽນຕໍ່ທີ່ ຢູ່ຣົບ 30/10/2105 ທີ່ ມຊ
ທ່ານໃດຕ້ອງການໄປຮຽນຕໍ່ທີ່ປະເທດຢູ່ຣົບ ສາມາດເຂົ້າໄປຟັງຄຳແນະນຳໄດ້
ວັນທີ 30 ຕຸລາ 2015
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ເວລາ: 09:00 ເປັນຕົ້ນໄປ.


The seminar is now moved to the Morning of 30th October 2015 at the same place starting at 9:00 am!!!
Do you want to study in Europe?
Don't miss Study in Europe Seminar at the National University of Laos!!!!

ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

No comments:

Post a Comment

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1