Header Ads

ແຈ້ງການດ່ວນ: ຫ້າມຄົນລາວໄປຫຼິ້ນການພະນັນທີ່ ກາຊິໂນ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 3 ຫຼ່ຽມຄຳ


ແຈ້ງການດ່ວນ: ຫ້າມໄປຫຼິ້ນການພະນັນທີ່ ກາຊິໂນ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 3 ຫຼ່ຽມຄຳ, ຝ່າຝືນຈະຖືກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ
++++++++++++++++++++++
www.pakaad.com


No comments

Powered by Blogger.