[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ແຈ້ງການດ່ວນ: ຫ້າມຄົນລາວໄປຫຼິ້ນການພະນັນທີ່ ກາຊິໂນ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 3 ຫຼ່ຽມຄຳ


ແຈ້ງການດ່ວນ: ຫ້າມໄປຫຼິ້ນການພະນັນທີ່ ກາຊິໂນ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 3 ຫຼ່ຽມຄຳ, ຝ່າຝືນຈະຖືກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ
++++++++++++++++++++++
www.pakaad.com


ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

No comments:

Post a Comment

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1