Header Ads

ປະກາດຄົນຫາຍ: ທ້າວ ມິດ ອາຍຸ 20 ປີ ພົບເຫັນ ໂທ: 02029234533ຜູ້ກ່ຽວຊື່ ທ ມິດ ອາຍຸ20ປີ ໄດ້ອອກຈາກບ້ານມາວຽງຈັນ ຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ1/10 /2015 ຈົນຮອດມື້ນີ້ບໍ່ຮູ້ຊະຕາກຳເພາະບໍ່ເຫັນຜູ້ກຽວກັບບ້ານ ພໍ່ ແມ່ ເປັນຫ່ວງ ໃຜພົບເຫັນຜູ້ກ່ຽວ ຕິດຕໍ່ຫາແມ່ລາວແດ່ ເບີໂທ02029234533 ຂອບໃຈ

No comments

Powered by Blogger.