[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ຄລີບ ແຟຊັນການແຕ່ງຕົວຂອງສຸພາບສະຕີໃນໂລກຕາເວັນຕົກ ແຕ່ປີ 1915-2015


ຄລີບ ແຟຊັນການແຕ່ງຕົວຂອງສຸພາບສະຕີໃນໂລກຕາເວັນຕົກ ແຕ່ປີ 1915-2015, ເອົາມາໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຊົມພາຍໃນເວລາພຽງສອງນາທີເທົ່ານັ້ນ. ຕິດຕາມ ຄລີບຂ້າງລຸ່ມເລີຍ.


1915

1925

1935

1945

1955

1965

1975

1985

1995

2005

2015


By Mode.com
"100 YEARS of FASHION" in 2 minutes.
Posted by Chalany High Heels on Friday, 14 August 2015

ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

No comments:

Post a Comment

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1