Header Ads

ປະກາດ #ເຕືອນໄພ ການເດີນທາງ: 12/10/2015 (ມີຄລີບ)ປະກາດ #ເຕືອນໄພ ການເດີນທາງ: 12/10/2015

ເສັ້ນທາງ 13 ໃຕ້ ນ້ຳຖ້ວມໜັກ, ການສັນຈອນໄປບໍ່ໄດ້. ທ່ານໃດຈະຜ່ານທາງດັ່ງກ່າວໃຫ້ວາງແຜນລະອຽດ ແລະ ກວດສະພາບເສັ້ນທາງກ່ອນ. ຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ ນ້ຳແຮງຫຼາຍ ໄປບໍ່ໄດ້.

ເຂດທີ່ຖ້ວມມີ ບ້ານໄຮ່, ບ້ານສະພາຍ ແລະ ໃກ້ຄຽງ, ຈາກເມືອງປາກງື່ມ ຫາ ເຂດແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເຊິ່ງມີຄວາມເລີກ ປະມານ 1-1,2 ແມັດ ຖ້ວມຍາວປະມານ 1 ກິໂລແມັດ.

ແຈ້ງຂ່າວໂດຍ: ປະຊາຊົນ
--------------------------------------
#ເຕືອນໄພ ການເດີນທາງ

ປະກາດ #ເຕືອນໄພ ການເດີນທາງ: 12/10/2015
ປະກາດ #ເຕືອນໄພ ການເດີນທາງ: 12/10/2015ເສັ້ນທາງ 13 ໃຕ້ ນ້ຳຖ້ວມໜັກ, ການສັນຈອນໄປບໍ່ໄດ້. ທ່ານໃດຈະຜ່ານທາງດັ່ງກ່າວໃຫ້ວາງແຜນລະອຽດ ແລະ ກວດສະພາບເສັ້ນທາງກ່ອນ. ຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ ນ້ຳແຮງຫຼາຍ ໄປບໍ່ໄດ້.ເຂດທີ່ຖ້ວມມີ ບ້ານໄຮ່, ບ້ານສະພາຍ ແລະ ໃກ້ຄຽງ, ຈາກເມືອງປາກງື່ມ ຫາ ເຂດແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເຊິ່ງມີຄວາມເລີກ ປະມານ 1-1,2 ແມັດ ຖ້ວມຍາວປະມານ 1 ກິໂລແມັດ.ແຈ້ງຂ່າວໂດຍ: ປະຊາຊົນ--------------------------------------#ເຕືອນໄພ ການເດີນທາງ
Posted by ປະກາດ Pakaad on Sunday, 11 October 2015

No comments

Powered by Blogger.