Header Ads

ລົດຈັກເສຍ ເວບ 100 ສີແດງດຳ ກຳແພງນະຄອນ ຍອ 3376


ລົດຈັກຂ້ອຍແມ່ນຖືກຄົນຮ້າຍລັກໄປໃນວັນທີ 29 ກັນຍາ 2015 ເວລາ ຕອນເຊົ້າມືດລົດທີເສຍແມ່ນ Honda wave 100 ສີແດງດໍາ ປ້າຍທະບຽນ ຍອ 3376 ກໍາແພງນະຄອນ ຖ້າພົບເຫັນຫຼືສົງໃສ ໂທມາທີ່ 020 58870888
++++++++++++++
‪#‎ລົດຈັກເສຍ‬

No comments

Powered by Blogger.