Header Ads

ລົດຈັກເສຍ Honda click 125 ສີຂາວທອງ ປ້າຍ ກຳແພງນະຄອນ ຈນ 4463
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແດ່ລົດຈັກເສຍ Honda click 125 ສີຂາວທອງ ປ້າຍ ກຳແພງນະຄອນ ຈນ 4463 ເສຍຢູ່ບ້ານ ຖໍ້າເຜີ້ງ ເມືອງ ຄຳເກີດ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ເວລາປະມານ 3:00 ຕອນເຊົ້າມືດ 1/10/2015 ຖ້າເຫັນເບາະເເສ ກະລຸນາໂທແຈ້ງ 02096664113 ທອງ ຈະສົມມານາບູນຄູນຢ່າງສູງ.

ຈຸດສັງເກດຂອງລົດ ກໍຄືເບາະ ປາດລົງຫນ້ອຍຫນື່ງ ເບີ່ງຂີ່ກາຍສາມາດເຫັນໃດ້

ຂອບໃຈຫລາຍໆ
++++++++++++++++++++++++
www.pakaad.com


No comments

Powered by Blogger.