Header Ads

DeeLight ຫລວງພະບາງ ຕ້ອງການພະນັກງານ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ ຫຼື ໃຜທີ່ສົນໃຈປ່ຽນວຽກ ຊອກຫາຄວາມຮູ້ແລະປະສົບການໃໝ່ທີ່ທ້າທາຍ, ລອງມາຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາ ບໍລິສັດ ອານຸວົງ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຈົ້າຂອງຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງສຳອາງຂອງຄົນລາວ ພາຍໃຕ້ແບຣນ ດີໄລ້ ຫຼວງພຣະບາງ.
ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບທີມງານມືອາຊີບ ແລະ ນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການຫຼວງຫຼາຍຈາກບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ.
ສົນໃຈຍື່ນເອກະສານສະໝັກໄດ້ເລີຍວັນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ທີ່ ບໍລິສັດ ອານຸວົງ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ບ້ານຂຸນຕ່າທ່າ ຮ່ອມ1 ໃກ້ກັບຮ້ານອາຫານມູນເດີໄນ້
ຫຼື ສົາງເອກະສານສະໝັກທາງອີເມວມາໄດ້ເລີຍ
📩 DeeLightLPB@gmail.com
 ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ 58907555
📱 ແອັບ 22000983

No comments

Powered by Blogger.