Header Ads

ຫຼວງພະບາງເປີດນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າສາທາລະນະ ຢ່າງເປັນທາງການ


ຊົມເຊີຍ ກັບການສົ່ງເສີມວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫຼວງພະບາງ ເປີດນ້ຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ ແລະ ສະຖານີລົດໄຟຟ້າ ຢ່າງເປັນທາງການ.

ລົດໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວ ຈະໃຫ້ບໍລິການ ແລ່ນອ້ອມຕາມເສັ້ນທາງສຳຄັນໃນຕົວເມືອງ. ອັນຈະເປັນການລຸດຜ່ອນມົນລະຜິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຕົວເມືອງມີຄວາມເປັນລຽບຫຼາຍຂຶ້ນ. ພ້ອມນີ້, ທາງການນຳຂອງແຂວງ ຍັງມີການສົ່ງເສີມ ແລະ ປຸກລະດົມ ໃຫ້ພະນັກງານ ຫັນມາໃຊ້ ລົດໄຟຟ້າ ສາທາລະນະ ຫຼາຍຂຶ້ນ. ທັງປະຢັດ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

ພິທີເປີດໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ ຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 8 ກັນຍາ 2015 ນີ້.

ນີ້ເປັນອີກໂຄງການຕົວຢ່າງ ທີ່ສາມາດນຳເອົາໄປຈັດຕັ້ງໃນຫຼາຍຕົວເມືອງຂອງລາວ.

ພາບແລະຂ່າວ: Aphoutdeth Boubpha
++++++++++++++++++
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ
www.pakaad.comNo comments

Powered by Blogger.