Header Ads

ເຕືອນໄພການເດີນທາງ: ລະວັງຖ້າມີຄົນແປກໜ້າມາຝາກໂທລະສັບ ຖ້າບໍ່ຈຳເປັນຢ່າຮັບຝາກ, ອາດຖືກຍັດຢາບ້າ


ເຕືອນໄພການເດີນທາງ: ລະວັງຖ້າມີຄົນແປກໜ້າມາຝາກໂທລະສັບ ຖ້າບໍ່ຈຳເປັນຢ່າຮັບຝາກ, ອາດຖືກຍັດຢາບ້າ.
ທີ່ມາ: ຊົມຊົນຄົນອີສານ - ອຸບົນລາຊະທານີ
++++++++++++++++++
‪#‎ເຕືອນໄພ‬

No comments

Powered by Blogger.