[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ຕ້ອງການພະນັກງານ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ປະສານງານ


ຂ່າວດີ ສຳລັບຄົນຊອກວຽກ ແລະ ຕ້ອງການຮ່ວມງານກັບ Media Full Service Advertising Agency.... ສະໝັກດ່ວນ!
ບໍລິສັດຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ຕຳແໜ່ງ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ປະສານງານ 1 ຕຳແໜ່ງ. ສະໝັກກ່ອນ ສຳພາດກ່ອນ ເຮັດວຽກກ່ອນ!
ເງິນເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ 3,000,000 ກີບ ຖ້າເຮັດວຽກຜ່ານ, ເຮັດວຽກໄດ້ດີ ຈະໄດ້ເງິນສູງຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກງານ ຢ່າງເປັນມືອາຊີບ!!!!
ຢ່າຊ້າ! ໂທ: 020 55507751

ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

No comments:

Post a Comment

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1