Header Ads

ເຂົ້າສູ່ ACE ນັ້ນຄືການເຂົ້າສູ່ການແຂ່ງຂັນ


ເຂົ້າສູ່ ACE ນັ້ນຄືການເຂົ້າສູ່ການແຂ່ງຂັນ
+++++++++++++++++++++++++
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຂອງປະເທດເຮົາ ທີ່ສາມາດດຶງດູດນັກລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 200 ບໍລິສັດ ໂດຍມີທຶນຈົດທະບຽນປະມານ 17 ຕື້ກວ່າໂດລາ ໃນນັ້ນ ມີນັກລົງທຶນຈາກປະເທດຈີນ 95 ບໍລິສັດ ໄທ 17 ບໍລິສັດ ຍີ່ປຸ່ນ 14 ບໍລິສັດ ... ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄດ້ສ້າງງານໃຫ້ຄົນລາວຫຼາຍສິບພັນຕຳແໜ່ງງານ...
ຂໍ້ມູນຂ້າງເທິງນັ້ນ ຜູ້ຂຽນຄັດຈ້ອນເອົາບາງຈຸດທໍ່ນັ້ນເນີ... ສິ່ງທີ່ຍົກມານີ້ ຢາກໃຫ້ເພື່ອນຜູ້ອ່ານຮູ້ວ່າ ກ່ອນຈະເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ AEC ນັ້ນ ປະເທດເຮົາກໍ່ມີຜົນງານ ແລະ ຄວາມບຸກບືນຫຼາຍຢ່າງ ດັ່ງເຊັ່ນ: ສື່ມວນຊົນປະເທດໃກ້ຄຽງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ.
- ເວົ້າເລື່ອງການດຶງດູດນັກລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດນີ້ ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພິ່ນກໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ວ່າ: ໃນສົກປີ 2016-2020 ນີ້ ເພິ່ນຈະສູ້ຊົນຍາດແຍ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ປະມານ 3.500 ລ້ານໂດລາ ຫຼື ສະເລ່ຍ ປະມານ 700 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ.
ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ: ຈະສຸມໃສ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອພັດທະນາໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຂອບອາຊຽນ ພ້ອມນີ້ ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາວ່າດ້ວຍການສ້າງເຂດການຄ້າເສລີ ກັບ ສປ ຈີນ ສ ເກົາຫຼີ ອິນເດຍ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ-ນິວຊີແລນ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ໄດ້ສຳເລັດຂັ້ນຕອນການໃຫ້ສະຕະຍາບັນ ແກ່ສັນຍາດັ່ງກ່າວແລ້ວ ອີກດ້ານໜຶ່ງແມ່ນຈະສຸມໃສ່ການຮ່ວມມືດ້ານການບໍລິການ ເຊິ່ງເປັນຂະແໜງການທີ່ສຳຄັນໃນຂອບອາຊຽນ ນັບແຕ່ປີ 1997 ເປັນຕົ້ນມາ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຈລະຈາ ເພື່ອເປີດເສລີດ້ານການບໍລິການກັບອາຊຽນ ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ກໍ່ເປັນການເຈລະຈາ ພູດທີ 8 ແລ້ວ ສຳລັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນເປີດໄປແລ້ວ 89 ຂະແໜງການຍ່ອຍ ໃນຈຳນວນທັງໝົດ 160 ຂະແໜງການຍ່ອຍ ເຊິ່ງຕາມເປົ້າໝາຍໃນປີ 2015 ຈະເປີດຂະແໜງການບໍລິການທັງໝົດ 128 ຂະແໜງການຍ່ອຍ.
ພ້ອມກັນນີ້ ວຽກງານສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກໍ່ຈະຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໄປແລ້ວ ໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ ຄຽງຄູ່ກັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ ໃຫ້ວ່ອງໄວທັນກັບກຳນົດເວລາ ໂດຍການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ທີ່ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ການລົງທຶນ ແຕ່ຮັບປະການຄຸນະພາບ ແລະ ມີຄວາມບໍລິສຸດ ໂປ່ງໃສ.
ຢາກໃຫ້ເພື່ອນຜູ້ອ່ານຮູ້ວ່າ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນານັ້ນ ກໍ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງນໍ ແຕ່ພວກເຮົາກໍ່ຄວນພູມໃຈຕໍ່ຜົນງານທີ່ຍາດມາໄດ້ ຄັນແມ່ນຜົນງານເຮົາບໍ່ພົ້ນເດັ່ນ ສື່ປະເທດໃກ້ຄຽງເຂົາບໍ່ເອົາຂຶ້ນມາເວົ້າດອກ !... ເພາະວ່າການເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ AEC ນັ້ນ ຄືການເຂົ້າສູ່ການແຂ່ງຂັນເນີ !.

No comments

Powered by Blogger.