Header Ads

ຊ່ວຍເຫຼືອພີ່ນ້ອງ ເມືອງນານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພພິບັດ ໃນວັນທີ 8 ກັນຍາ 2015

ຊ່ວຍເຫຼືອພີ່ນ້ອງ ເມືອງນານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພພິບັດ ໃນວັນທີ 8 ກັນຍາ 2015
++++++++++++++++++++++++++
ທີມງານປະກາດ ໄດ້ມີໂອກາດໂທລະສັບ ໂອ້ລົມກັບ ທ່ານ ທ່ານ ສີວອນ ວົງຄຳຈັນ, ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງນານ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ເພື່ອຮັບຊາບຜົນກະທົບຂອງເຫດການ ໄພພິບັດ ດີນເຈື່ອນ ນ້ຳປ່າດິນຕົມ ໄຫຼຖ້ວມບ້ານ ທີ່ເມືອງນານ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນເວລາປະມານ 14:00 ປາຍ ວັນທີ 8 ກັນຍາ 2015.
ທ່ານເຈົ້າເມືອງໃຫ້ຂໍ້ມູນວ່າ ເຫດການດັ່ງກ່າວແມ່ນເກີດຈາກ ການແຕກຂອງຊັ້ນທີ່ 3 ຂອງຕາດຫ່ຽນ ທີ່ເປັນເຂດໜອງໃຫຍ່ທຳມະຊາດ ທີ່ບໍ່ສາເຫດແນ່ນອນວ່າ ແຕກຍ້ອນຫຍັງ. ປະຊາຊົນແມ່ນໄດ້ຍິນສຽງທີ່ແຕກແຮງ ຈາກນັ້ນ ຈິ່ງເກີດການເຈື່ອນ ແລະ ໄຫຼຂອງດິນຕົມພັດເອົາຕົ້ນໄມ້ ຫີນ ມາຕາມສາຍນ້ຳຫ້ວຍ ໄຫຼຜ່ານຕາດຫ່ຽນ ສູ່ໝູ່ບ້ານຂອງປະຊາຊົນ ສີ່ໝູ່ບ້ານ ຄື ບ້ານນາຝາຍ, ບ້ານ ນາເລົ່າ, ບ້ານ ປ່າໄຜ່ ແລະ ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ.
ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກກວ່າໝູ່ແມ່ນບ້ານນາຝາຍ ເຊິ່ງ ມີຄົນສູນຫາຍ 4 ຄົນ (ຍິງສອງຄົນ), ປະຈຸບັນ ແມ່ນສາມາດພົບສົບຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລ້ວ 3 ຄົນ (ຍິງສອງຄົນ) ແລະ ຍັງບໍ່ພົບເຫັນ ສົບຜູ້ຊາຍອີກຄົນທີ່ອາດຖືກດິນຕົມຖົມ.
ໄພພິບັດຄັ້ງນີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ ເຮືອນປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 24 ຫຼັງ, ໃນນັ້ນ ຖືກພັດ ສູນຫາຍໝົດຫຼັງ ຈຳນວນ 7 ຫຼັງ. ທີ່ປະຈຸບັນ ແມ່ນຂາດທີ່ພັກອາໄສ, ຈິ່ງຕ້ອງອາໄສ ນ້ຳພີ່ນ້ອງ ແລະ ຊາວບ້ານໃກ້ຄຽງ.
ນອກນີ້, ຈຳນວນຮາກໄມ້ ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຫີນທີ່ໄຫຼມານ້ຳກະແສນ້ຳ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການ ກີດຂວາງສາຍນ້ຳນານ ແລະ ເສັ້ນທາງຕ່າງໆ. ການເຂົ້າອອກເຂດບ້ານນາຝາຍ ແລະ ສາມບ້ານທີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ.
ພາຍຫຼັງເກີດເຫດທາງການນຳຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີກໍ່ໄດ້ລົງຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງໃກ້ຊິດ.
ເຊິ່ງເບື້ອງຕົ້ນ ໜ່ວຍງານກາແດງ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຫວຍໜ່ວຍທຸລະກິດ ກໍ່ໄດ້ ນຳເອົາອາຫານ ນ້ຳ ແລະ ສິ່ງຈຳເປັນ ໄປບັນເທົາທຸກ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍອັນ ສຳຫຼັບ 24 ຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ໃນຄັ້ງນີ້. ນອກນີ້, ກໍ່ມີອ້າຍນ້ອງທະຫານກອງພົນທີ່ສອງ, ຕຳຫຼວດແຂວງ ແລະ ເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍຊາວບ້ານ ແມ່ນໄດ້ຊ່ວຍກັນ ເຮັດອະນາໄມ ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ແລະ ຫີນອອກຈາກ ຄອງນ້ຳ, ເດີນບ້ານ ແລະ ສາຍນ້ຳ ຄາດວ່າຕ້ອງໃຊ້ເວລ 3 ວັນເປັນຢ່າງຕ່ຳໃນການອະນາໄມໃນຄັ້ງນີ້.
ທາງທີມງານປະກາດ ຈິ່ງໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ໜ່ວຍງານອາໂຫຼ ແລະ ທາງໜ່ວຍງານ ສິດເກົ່າຫຼວງພະບາງ ທີ່ເປັນໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມການສຶກສາ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ວາງແຜນເຮັດການລະດົມທຶນ ເພື່ອໄປຊ່ວຍ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນຄັ້ງນີ້.
ຫາກທ່ານໃດປະສົງ ຈະຮ່ວມບໍລິຈາກສິ່ງຂອງ ຫຼື ວັດຖຸປັດໃຈ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ດັ່ງນີ້
1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ທີມງານປະກາດ ໂທ 020 58887782
2. ຫຼວງພະບາງ: ທີມງານສິດເກົ່າ ມສ ສັນຕິພາບ ໂທ: 22137770. ຈຸດຮັບບໍລິຈາກ ແມ່ນຢູ່ຕະຫຼາດ ດາຣາ ຫ້ອງ C28.
ທ່ານສາມາດ ບໍລິຈາກຜ່ານບັນຊີ. ໂດຍລະບຸເນື້ອໃນ: ຊ່ວຍປະຊາຊົນເມືອງນານ
AC Name - ຊື່ບັນຊີ: Santiphab Alumni
A/C Number - ເລກບັນຊີ : 051-12.00.00135668.001
Banque POUR LE COMMERCE ECTERIER LAO (BCEL)
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ
SWIFT : COEBLALA
ພວກເຮົາວາງແຜນຈະນຳເອົາສິ່ງຂອບໄປມອບໃຫ້ພີ່ນ້ອງເມືອງນານ ໃນຕອນບ່າຍວັນສຸກ ທີ່ 11 ກັນຍາ 2015.
ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງແຈ້ງໃຫ້ຊາວລາວທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການຊ່ວຍຊາວເມືອງນານຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ຊ່ວຍຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນຄັ້ງນີ້.
ເບີໂທທ່ານເຈົ້າເມືອງເມືອງນານ: ທ່ານສີວອນ ວົງຄຳຈັນ 02022350107
ເບີໂທທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການປົກຄອງເມືອງນານ: ທ່ານບົວສອນ ພິມມະເສນ 02022350209
ຂອບໃຈ
++++++++++++++++++++
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວຄລີບເຕັ່ມໆ! ເຫດການນ້ຳຖ້ວມນ້ຳນອງ ທີ່ເມືອງນານ.
ຄລີບເຕັມໆ! ເຫດການນ້ຳຖ້ວມນ້ຳນອງ ທີ່ເມືອງນານ.++++++++++++++++++++++ສະເທືອນໃຈ ກັບເຫດການດິນເຈືອນ ຖະຫຼົ່ມທີ່ເຂດ ເມືອງນານ, ແຂວງຫຼວງພະບາງເວລາປະມານ 14:00-15:35 ວັນທີ 8 ກັນຍາ 2015ເບິ່ງຄລີບນີ້ແລ້ວ ທ່ານຈະເຫັນວ່າ ມັນຮ້າຍແຮງແທ້ໆ! ກະແສນ້ຳທີ່ໄຫຼແຮງ ພ້ອມກັບຕົມ ແລະ ຕົ້ນໄມ້. ຊາວບ້ານບອກວ່າ ກ່ອນເກີດເຫດ ເວລາປະມານ 14:00 ກວ່າໆ ແມ່ນທ້ອງຟ້າສົດໃສດີ ບໍ່ມີຝົນຕົກ. ຈາກນັ້ນ ໄດ້ຍິນສຽງຄືກັບ ລະເບີດແຕກ ມາແຕ່ເຂດ ນ້ຳຕົກຕາດ ຫ່ຽນ, ອີກບໍ່ດົນກໍ່ມີກະແສນ້ຳໄຫຼ່ທັງມາຢ່າງຮຸ່ນແຮງ, ຈົນເກີດສະພາບຢ່າງທີ່ເຫັນ. ມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ທ່ານໜື່ງທີ່ເດີນທາງ ໄປເບິ່ງຕາດຫ່ຽນ ໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ 2015, ໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ: ຕົນເອງໄດ້ເດີນທາງຈາກໄຊຍະມາຫຼວງພະບາງ, ໄດ້ພາຄອບຄົວ ຈອດເພື່ອທ່ຽວຕາດຫ່ຽນ. ແຕ່ກໍ່ໜ້າແປກໃຈ ເພາະຕາດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນແຫ້ງແລ້ງ ແທ້ ທັງໆ ທີ່ເປັນໜ້າຝົນ. ເຊິ່ງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວແມ່ນໂຊກດີທີ່ສຸດ ທີ່ເຫດການ ບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນມື້ວານນີ້.ສຳລັບຜົນເສຍຫາຍ ແມ່ນກຳລັງຕິດຕາມກັບທາງເມືອງນານ ແລວ ຈະແຈ້ງໃຫ້ຮັບຮູ້ຕໍ່ໄປ. ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍໜັກກວ່າໝູ່ແມ່ນບ້ານນາຝາຍ, ເມືອງນານ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ.ຄລີບຈາກ: ວົງເດືອນ ຄູນສະຫວັດ | www.pakaad.comລາຍງານໂດຍ ທີມງານປະກາດ ---> www.facebook.com/pakaad+++++++++++++++++++++#ເມືອງນານ #ນ້ຳຖ້ວມເມືອງນານ
Posted by ປະກາດ on Tuesday, 8 September 2015

No comments

Powered by Blogger.