Header Ads

ປິດຕຳນານ ຕາດຫ່ຽນທີ່ງົດງາມ: ລວມພາບຕາດຫ່ຽນກ່ອນເຫດໄພພິບັດ ວັນທີ 8 ກັນຍາ 2015


ປິດຕຳນານ ຕາດຫ່ຽນທີ່ງົດງາມ: ລວມພາບຕາດຫ່ຽນກ່ອນເຫດໄພພິບັດ ວັນທີ 8 ກັນຍາ 2015
ຂອບໃຈພາບທັງໝົດຈາກທຸກໆທ່ານທີ່ໄດ້ສົ່ງພາບແຫ່ງຄວາມຊົງຈຳ, ພາບອັນງົດງາມ ຂອງຕາດຫ່ຽນ, ເມືອງນານ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ໜ້າເສຍດາຍ ທີ່ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດແຫ່ງນີ້ ໄດ້ສູນເສຍໄປຈາກໄພທຳມະຊາດ ທີ່ຮຸນແຮງ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ກັນຍາ 2015
No comments

Powered by Blogger.