Header Ads

ວາລະສານມະຫາຊົນ ມີຄວາມຕ້ອງການ ນັກຂ່າວ ປະຈຳ 2 ຕຳແຫນ່ງ

ທາງວາລະສານມະຫາຊົນ ມີຄວາມຕ້ອງການ ນັກຂ່າວ ປະຈຳ 2 ຕຳແຫນ່ງ ຍິງ 1 ຊາຍ 1 ເງິນເດືອນດີ! ສະຫວັດດິການພິເສດ ສຳລັບທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດໂທສອບຖາມໄດ້ ທີ່ເບີ 020 23377535, 020 78640464

No comments

Powered by Blogger.