Header Ads

ລົດຈັກເສຍ ຄລິກໄອ 125 ສີດຳແດງ ທະບຽນ ກຳແພງນະຄອນ ດຂ 3241


ທ່ານໃດພົບເຫັນລົດ ດັ່ງກ່າວ ຊ່ວຍແຈ້ງເຈົ້າຂອງລົດແດ່. ປ້າຍກຳແພງນະຄອນ ດຂ 3241 ລົດ ຄລີກໄອ 125 ສີດຳແດງ. ເສຍທີ່ບ້ານ ຈອມມະນີ ເວລາປະມານ 16:00 ວັນທີ່ 1 ກັນຍາ 2015.

ທ່ານໃດພົບເຫັນເບາະແສ ຂໍຄວາມກະລຸນາແຈ້ງທີ່ເບີ 0209941 0633

No comments

Powered by Blogger.