Header Ads

ປະກາດລົດຈັກເສຍ — —ລົດຈັກເວບ 100 ສີຟ້າດໍາ —ທະບຽນ ກຳແພງນະຄອນ ຈຈ 1330
ປະກາດລົດຈັກເສຍ

—ລົດຈັກເວບ 100 ສີຟ້າດໍາ
—ທະບຽນ ກຳແພງນະຄອນ ຈຈ 1330
—ເສຍເວລາ 22:00 ວັນທີ 28 ສິງຫາ 2015
—ເສຍທີ່ເຂດໄຟແດງບ້ານຫາຍໂສກ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
—ທ່ານໃດພົບເຫັນເບາະແສກະລຸນາແຈ້ງເບີ: 020 22216169, 020 78216169


—ປະກາດໂດຍ: ລັດດາວອນ

No comments

Powered by Blogger.