Header Ads

ຂ່າວດີ ປັບລາຄານ້ຳມັນລົງ ເລີ່ມ06:00 ວັນທີ 25 ກັນຍາ 2015
ຂ່າວດີ! ຂ່າວດ່ວນ! ມື້ອື່ນ ລາຄານ້ຳມັນ ຈະມີກັນປັບລາຄາລົງອີກເດີ
ອ່ານລາຍລະອຽດເລີຍ.
ປະຕິບັດ ແຕ່ເວລາ 06:00 ວັນທີ 25 ກັນຍາ 2015
ທີ່ມາ: http://www.moic.gov.la
+++++++++++++++++++++

No comments

Powered by Blogger.