Header Ads

ປະກາດຫາເຈົ້າຂອງໝາ


ປະກາດຫາເຈົ້າຂອງໝາ

ມີຄົນໄປແລ່ນທີ່ທາດຫຼວງ ແລ້ວໝາໂຕນີ້ນຳມານຳ ຈົນຮອດບ້ານດົງປາລານ, ທ່ານໃດເປັນເຈົ້າຂອງໝາ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ເບີ 28155634, 22493242

ປະກາດໂດຍ: Loun Soukunya Syhalath
29 August 08:56

No comments

Powered by Blogger.