Header Ads

ເກີດເຫດລະເບີດ ທີ່ຖານທັບ ອາເມລິກາ ໃນຊາກາມິຮາລ່າ,​ ເມືອງຄານາກາວະ ຂອງຍີ່ປຸ່ນຂ່າວຕ່າງປະເທດ: ເກີດເຫດລະເບີດ ທີ່ຖານທັບ ອາເມລິກາ ໃນຊາກາມິຮາລ່າ,​ ເມືອງຄານາກາວະ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ.

ເວລາປະມານ 01:00 ວັນທີ 24 ສິງຫາ 2015, ເກີດເຫດລະເບີດທີ່ຖານທັບຂອງອາເມລິກາ ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນຄັງອາວຸດ ຂອງກອງທັບອາເມລິກາ ໃນຊາກາມິຮາລ່າ, ເມືອງຄານາກາວະ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ.

ທາງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອາເມລິກາ ຍັງບໍ່ສາມາດໃຫ້ລາຍລະອຽດກັບບັນຫານີ້ ແລະ ບໍ່ທັນມີລາຍງານຜູ້ບາດເຈັບຫຼືເສຍຊີວິດ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: NHK


No comments

Powered by Blogger.