Header Ads

—ປະກາດຊອກຫາກະເປົາເຮ່ຍ: ທ້າວ ແສງສັນໄຊ ຂັດຕິຍະວົງ


—ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ທ້າວ ແສງສັນໄຊ ຂັດຕິຍະວົງ
—ໄດ້ເຮັດກະເປົາເຮ່ຍໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ 2015 ທີ່ເຂດເສັ້ນທາງບ້ານສີດຳດວນ.
—ໃນກະເປົາປະກອບມີ ໜັງສືລົດໃຫຍ່ ທະບຽນ ກຳແພງນະຄອນ ກວ 7588, ບັດປະຈຳຕົວ, ໃບຂັບຂີ່, ບັດເອທີເອັມ, ບັດປະກັນສັງຄົມ.

—ຫາກພົນລະເມືອງດີທ່ານໃດເກັບໄດ້ກະລຸນານຳສົ່ງຂ້າພະເຈົ້າແດ່. ຈະສົມມະນາຄຸນທ່ານ
—ໂທ: 020 55848887

www.pakaad.com

No comments

Powered by Blogger.