ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 292.000 ກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຜູ້ພິການໃນລາວ ເຊິ່ງ ພິທີເຊັນສັນຍາມອບ-ຮອບການຊ່ວຍເຫລືອດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ທັນ ວານີ້ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລະຫວ່າງທ່ານເອກອັກຄະລາຊະທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈໍາລາວ ທາເຄຊິ ຮິຄິຮາຣະ ແລະ ທ່ານນາງ ຄາຊຸມິ ຄຸໂບຕະ ໂຕແທນຈາກສະມາຄົມເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ບັນເທົາທຸກ ແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (AAR Japan) ເຊິ່ງເປັນອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພ້ອມພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມ. “ໂຄງການສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ ແລະ ກິດຈະກໍາການສ້າງລາຍຮັບສໍາລັບຄົນພິການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງພິການຢູ່ລາວ” ເພື່ອແນໃສ່ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ພິການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງທີ່ມີໂອກາດໃນການເຮັດວຽກຈໍາກັດນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດສ້າງລາຍຮັບຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ບັນເທົາທຸກຂອງສັງຄົມ, ເຊິ່ງກັນຊ່ວຍເຫລືອຄັ້ງນີ້ທາງໂຄງການຈະເລັ່ງຈັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປູກເຫັດ, ລ້ຽງປາດຸກ ແລະ ກົບ ລວມໄປເຖິງການຊີ້ນໍາພາກປະຕິບັດໂຕຈິງເພື່ອເພີ່ມແຮງຈູງໃຈໃຫ້ຜູ້ພິ ການສາມາດສືບຕໍ່ການຜະລິດດ້ວຍຕົວເອງໄດ້ ແລະ ເພື່ອຈະທໍາລາຍກໍາແພງ ທີ່ກີດຂວາງໂອກາດຂອງຜູ້ພິການໄດ້.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.