ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຂອງກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ແຂວງເຊກອງໃນ ຮອບວຽນທີ 14 ແລະ 15 ປະຈຳປີ 2017-2018 ໃນ 3 ເມືອງຄື: ເມືອງລະມາມ, ກະລຶມ ແລະ ເມືອງດາກຈຶງ ລວມທັງໝົດ 41 ໂຄງການ ໃນມູນຄ່າກວ່າ 10 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້ມີທຶນຊຸມຊົນປະກອບ ສ່ວນ 650 ລ້ານກວ່າກີບ.

ເພື່ອແນໃສ່ຍົກລະດັບ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາ ຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ 3 ເມືອງທຸກ ຍາກຂອງ ແຂວງເຊກອງ ໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນ.
ທ່ານ ພົມມາ ວໍລະສິງ ຫົວໜ້າຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ທລຍ ແຂວງເຊກອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນຮອບວຽນທີ 16 ປະຈຳປີ 2019 ທລຍ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຖືກຮັບຮອງແລ້ວມີທັງໝົດ 46 ໂຄງການ, ໃນນີ້ເມືອງ ລະມາມ ມີ 11 ໂຄງການ, ກະລຶມ 19 ໂຄງການ, ດາກ ຈຶງ 16 ໂຄງການ ເຊິ່ງນອນໃນຂະແໜງສຶກສາທິ ການ- ກິລາ 22 ໂຄງການ, ຂະ ແໜງສາທາລະນະສຸກ 18 ໂຄງການ, ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ 2 ໂຄງການ ແລະ ຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 4 ໂຄງການ.

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ: ຫນັງສືພິມລາວພັດທະນາ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.