ຕາມທີ່ໄດ້ຍິນມາຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ເພິ່ນມັກບອກວ່າ ແມ່ມານດື່ມນໍ້າຫມາກພ້າວຫລາຍໆແມ່ນດີ ດີຍ້ອນລູກເກີດມາຜິດຂາວງາມບໍ່ມີໄຂຕິດໂຕ ເລື້ອງນີ້ກະບໍ່ຜິດຫຍັງ

ເພາະນ້ຳຫມາກພ້າວມີຄຸນສົມບັດດີຫລາຍຢ່າງຊ່ວຍລ້າງສານພິດ ແລະ ຂັບຂອງເສຍອອກຈາກຮ່າງກາຍ ແລະ ມີຍັງມີເກືອແຮ່ ,ແຮ່ທາດຕ່າງໆທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົານຳອີກ

ມາເຂົ້າເລື້ອງເລີຍ ການທີ່ແມ່ມານດື່ມນ້ຳຫມາກພ້າວກໍ່ເປັນຜົນດີຫລາຍຢ່າງທັງແມ່ແລະເດັກ ເພາະຄົນສ່ວນຫລາຍມັກວ່າຖ້າເດັກເກີດມາບໍ່ມີໄຂຕິດຕົວ ແມ່ນດີ ແຕ່ການທີ່ມີໄຂຕິດຕົວເດັກກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື້ອງຜິດປົກກະຕິອັນໃດເລີຍ

ການທີ່ມີໄຂຕິດຕົວແມ່ນເປັນສິ່ງປົກກະຕິ ແລະ ໄຂໂຕນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດລູກງ່າຍນຳອີກ ທັງຍັງຊ່ວຍປັບອຸນຫະພູມໃຫ້ເດັກເວລາອອກຈາກຂັນມານດາ ຈະວ່າໄປແລ້ວໄຂໂຕນີ້ແມ່່ນດີຕໍ່ເດັກແລະແມ່ນຳອີກຊໍ້າ

ແຕ່ໃນທາງກັບກັນ ການດື່ມນໍ້າຫມາກພ້າວຫລາຍເກີນຂະຫນາດ ອາດສົ່ງຜົນເສຍແກ່ແມ່ມານໄດ້ຍ້ອນວ່າ ນ້ຳຫມາກພ້າວມີ ລະດັບນ້ຳຕານຄ່ອນຂ້າງສູງ ຫາກດື່ມຫລາຍເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ແມ່ມານອາດສ່ຽງເປັນໂລກເບົາຫວານໄດ້ເຊັ່ນກັນ

ທາງທີ່ດີ ແມ່ນຄວນດື່ມໃຫ້ພໍເຫມາະພໍດີ ເດືອນລະ ເທື່ອສອງເທື່ອກໍ່ພໍ ໃນຊ້ວງຖືພາ

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນ ຈາກເພຈ໌ ແມ່ຮັກລູກ ຂອງພີ່ນ້ອງໄທ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.