ລະວັງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ທີ່ແມ່ທົ່ວໄປຄິດວ່າເຮັດແລ້ວຈະດີ ແຕ່ອາດສົ່ງຜົນເສຍໃຫ້ລູກຢ່າງຫນ້າຫວ່ງ

Image result for แม่ตามใจลูก
ແມ່ເຮັດເອງໝົດທຸກຢ່າງຈົນລູກບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງດວ້ຍໂຕເອງເມື່ອຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດພຽງລຳພັງໃນສັງຄົມລູກບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງເປັນເລີຍ

Related image

ປົກປ້ອງລູກຈົນລູກບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໂຕເອງໄດ້ຮອບດ້ານສີ່ງແວດລ້ອມກໍ່ເປັນເລື່ອງສຳຄັນຫຼາຍ

ບໍ່ຮູ້ຈັກຄວບຄຸມອາລົມຖ້າລູກເຮັດບໍ່ໄດ້ດັງໃຈໂມໂຫການເຮັດແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ພັດທະນາການຂອງລູກຮ້າຍລົງເພາະດວ້ຍຄວາມຮູ້ສຶກຜິດຫວັງຮູ້ສຶກເຮັດໃຫ້ໂຕເອງບໍ່ມີຄ່າ

Image result for แม่ขี้โมโห

ບໍ່ມີຂອບເຂດແມ່ຕາມໃຈລູກທຸກເລື່ອງເພາະຄິດວ່າລູກຍັງນ້ອຍຜົນກະທົບທີນຳມາເມື່ອງລູກຕ້ອງອອກສູ່ສັງຄົມເຮັດໃຫ້ລູກກາຍເປັນເດັກປັບໂຕຍາກເອົາແຕ່ໃຈຕົວເອງ

Image result for แม่ตามใจลูก

ບໍ່ຮູ້ຈັກຍ້ອງໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ລູກມີແຕ່ຄຳຕຳນິລູກຕະຫຼອດເປັນການທຳຮ້າຍຈິດໃຈແລະຄວາມຄິດດີໆຂອງລູກເຮັດໃຫ້ລູກຂາດຄວາມໝັ່ນໃຈເຮັດໃຫ້ລູກບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າໃນໂຕເອງ ບໍ່ເຂົ້າໃຈລູກນັບເປັນບັນຫາທີແມ່ຕ້ອງປັບຕົວເອງໃຫ້ໄວທີສຸດ
ຂໍຂອບໃຈທີ່ອ່ານ
ຫວັງຢ່າງຍີ່ງຄວາມຮູ້ນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ
ເພື່ອແມ່ຍີງ ແລະ ເດັກ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.