ຮ້ານ ເຂົ້າປຽກເສັ້ນ ຊຽງທອງ ເປີດເມື່ອ ເດືອນເມສາ ປີ 1999 ເຊິ່ງພໍດີເປີດຮ້ານຕອນຮັບບຸນປີໃໝ່ລາວ ເຈົ້າຂອງຮ້ານແມ່ນຄົນຫຼວງພະບາງ ອອກຊື່ ຮ້ານເຂົ້າປຽກເສັ້ນຊຽງທອງ ໂດຍແມ່ປ້າ ສົມສຸກ ມະນູພັດ, ເປີດມາໄດ້ 20 ປີ.

ໃນເມື່ອກ່ອນ ຮ້ານເຂົ້າປຽກ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນເຮືອງ ເປັນ ເວລາ 7 ປີ ເປີດຕັ້ງແຕ່ 7:00ເຊົ້າ – 23:00ແລງ ຕໍ່ມາໄດ້ຍ້າຍຮ້ານເຂົ້າປຽກມາທີ່ບ້ານ ຄີລີ ເປັນ ເວລາ 10 ປີ ເປີດ ເວລາ 7:00ເຊົ້າ – 16:00ແລງ ແລະ ປະຈຸບັນຮ້ານເຂົ້າປຽກໄດ້ຍ້າຍມາທີ່ ບ້ານຊຽງທອງ “ທາງເຂົ້າປາກປະຕູໂຂງວັດຊຽງທອງ” ເປີດຮ້ານ ເວລາ 7:00ເຊົ້າ – 13:00ແລງ.

ທາງຮ້ານໄດ້ຂາຍແຕ່ເຂົ້າປຽກຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ, ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກສື່ຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ: ໄທ,ຍີປຸ່ນ, ເກົາຫຼີ, ອາເມລິກາ ແລະ ຝຣັງ ເຊິ່ງທາງຊື່ຕ່າງໆໄດ້ເອົາໄປລົງໂຄສະນາ ຜ່ານທາງ ເວບໄຊ໌, ປຶ້ມວາລະສານ ແລະ ປຶ້ມໄກ້ບຸກ”Guide book” ສະນັ້ນ ແຂກທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລູກຄ້າເກົ່າ ແລະ ລູກຄ້າໃໝ່. ຮ້ານນີ້ເປັນຮ້ານຫນຶ່ງທີ່ດາຣາຂອງຕ່າງປະເທດມັກມາກິນ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.