ປະໂຫຍດຂອງຖົ່ວແຮ

ນິຍົມນຳມາກິນຟັກອ່ອນຈະສາມາດກິນໄດ້ໝົດຟັກບໍ່ຕ້ອງແກະ ລົດຊາດມັນປົນຝາດແຕ່ຖ້າຟັກແກ່ແດ່ຈະນິຍົມນຳມາແກະກິນ, ເມັດສົດຈະມີໂປຣຕີນສູງຫຼາຍເຖີງ 70 ເປີເຊັນ ແຕ່ຖ້າເປັນເມັດແຫ້ງຈະເຫຼືອພຽງ 19 ເປີເຊັນ ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີສານອາຫານພຽບ, ມີທັງຟ໋ອດຟໍຣັດ, ແຄວຊຽມ, ແມ໋ກນີຊຽມ, ວິຕາມິນເອ ແລະ ແຖມຍັງໄຂມັນຕໍ່າອີກ.

ສັບພະຄຸນ

ເມັດ: ບຳລຸງກຳລັງ, ຊ່ວຍຫຼຸດລະດັບຄໍເລດເຕີຣໍ, ຫຼຸດລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດ, ຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດ

ຕົ້ນ ແລະໃບ: ຮັກສາເສັ້ນເອັນພິການ ແລະ ຊ່ວຍຂັບພາຍລົມລົງເບື້ອງຕ່ຳ

ໝາກຕົ້ມ ຫຼື ໝາກດິບ: ແກ້ອາການຖອກທ້ອງ

ຮາກ: ມີລົດຊາດຝາດເຝື່ອນ, ຮັກສາໄຂ້, ຖອນພິດ, ຂັບພາຍລົມ, ຂັບຍ່ຽວ, ຊ່ວຍລະລາຍນິ້ວໃນໄຕ

ໃບ: ຊ່ວຍແກ້ອາການໄອ, ໃສ່ບາດໃນປາກຫຼືຫູ, ຂັບລົມ, ແກ້ອາການຖອກທ້ອງ, ຮັກສາບາດແຜ, ແກ້ອາການເສັ້ນເອັນພິການ
ຕຳລາຢາພື້ນບ້ານ

ໃຊ້ທັງຕົ້ນປະມານ 1 ກໍາມື, ຕົ້ມນໍ້າດື່ມຄັ້ງລະ 1 ຖ້ວຍ, ມື້ລະ 3 ຄັ້ງຮັກສາອາການຕົກເລືອດ, ໄຂທັບກະດູກ, ໝາກມີລົດຊາດມັນ ແລະ ເຝື່ອນເລັກໜ່ອຍ ບຳລຸງຮ່າງກາຍ, ບຳລຸງກະດູກ ແລະ ເສັ້ນເອັນ,

ທີ່ມາ: www.laoadvance.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.