ແຊຣເອົາບຸນ ທາງລອດສຳລັບຜູ້ເປັນມະເຮັງ

ໂຮງໝໍມະໂຫສົດໄດ້ນຳສະເໜີວິີທີການຮັກສາມະເຮັງເຕົ້ານົມແບບໃໝ່ ໂດຍໃຊ້ພືດພື້ນບ້ານທີ່ຫາໄດ້ງ່າຍໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ທ່ານ ດຣ ສາຍຝົນ ພູນສະຫວັນ ຫົວໜ້າສະມາຄົມມະເຮັງເຕົ້ານົມລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວິທີການດັ່ງກ່າວຖືກວິໄຈໂດຍແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານພາຍໃຕ້ໂຄງການກວດຫາພະຍາດມະເຮັງເຕົ້່ານົມ ແລະ ໜີ້ວ ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ໂຄງການດັ່ງກ່າວຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຈາກພະຍາດມະເຮັງ ໂດຍການຊອກ ວິໄຈ ແລະ ທຳການຮັກສາພະຍາດແຕ່ຫົວທີ.

ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ມີແມ່ຍິງປະມານ 200 ຄົນມີເຕົ້່ານົມຜິດປົກກະຕິ ເຊິ່ງມີແພດສັນນິຖານວ່າແມ່ນມະເລັງເຕົ້່ານົມ, ທ່ານໝໍຍັງລາຍງານອີກວ່າ ມີຄົນເຈັບທີ່ເປັນມະເລັງເຕົ້ານົມ 27 ຄົນໃນຈຳນວນ 200 ຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຮັກສາຈົນຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ ໂດຍການກິນຜັກກະເດົາເປັນປະຈຳ ເຊິງຄົນເຈັບເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນໄດ້ຮັບການຮັກສາກວດພົບພະຍາດ ແລະ ແຕ່ຫົວທີ.
ເພີ່ມເຕີມ: ຜັກກະເດົາຍັງມີຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ສຳລັບສາວໆທົ່ວໄປກິນກັນມະເຮັງໄວ້ແນ່ເດີ.
ແຫຼ່ງຂ່າວ: Vientiane Times

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.